บริษัท ไทยเทพารักษ์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

สำนักกฎหมายไทยเทพารักษ์ทนายความและธุรกิจ

บริการของเรา

   รับปรึกษาและว่าความงานคดีแรงงาน คดีประกันภัย คดีสัญญากู้ยืม คดีอื่นๆ
   รับทำ ยื่นขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดก ทำนิติกรรมสัญญา ทำพินัยกรรม ซื้อขายที่ดิน และอื่นๆ
   คดีเช็ค คดีแชร์ คดีฟ้องหมิ่นประมาททางคอมฯ คดียักยอกฉ้อโกง.. สืบทรัพย์ บังคับคดี
ยินดีให้คำปรึกษาฟรี 0812707081 / 0863662572


กฎหมาย คือ กรอบกติกาในการรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกัน หรือยุติความขัดแย้งที่มีขึ้นระหว่างประชาชน หรือรัฐกับประชาชน ทนายความคือส่วนหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมที่ต้องใช้หลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพในการทำงานโดยเคร่งครัด เพื่อหลักธรรมและเกิดความชอบธรรมกับตัวความภายใต้การเจรจา การดูแลค่าเสียหายตลอดจนแสวงหาหลักฐานข้อเท็จจริงไปสู่กระบวนการพิจารณาของศาลด้วยความละเอียดรอบคอบ จนถึงศาลมีคำพิพากษา


ซื่อสัตย์หน้าที่ ศรัทธาต่อวิชาชีพ


OUR SERVICES

ทนายแรงงาน
- ระเบียบข้อบังคับสภาพการจ้าง งานระงับข้อพิพาทแรงงาน งานเจรจาข้อเรียกร้อง
ทนายคดีประกันภัย
- คดีอุบัติเหตุ งานคดีประกันวินาศภัยรถยนต์ เรียกร้องค่าเสียหาย อื่นๆ
ที่ปรึกษากฎหมาย
- รับเป็นที่ปรึกษากฎหมาย คดีแรงงาน งานบุคคล จัดอบรมงานบริหารงานบุคคล

ทนายคดีแพ่ง
- สัญญากู้ยืม ตั้งผู้จัดการมรดก แก้ต่าง/เรียกร้องค่าตอบแทน ฯลฯ 
ทนายคดีอาญา
-  แก้ต่าง/เข้าร่วมเป็นโจทก์ร่วม
งานสืบทรัพย์ บังคับคดี

จัดหลักสูตรฝึกอบรม
- หลักสูตรกฎหมายแรงงานกับงานบุคคล    
- หลักสูตรงานฝ่ายบุคคลกับสหภาพแรงงาน

บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน ฟรี

รับปรึกษากฎหมายทั่วไป / ทนายแรงงาน / กฎหมายและฝึกอบรม

รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน สิทธิและผลประโยชน์ต่อการใช้แรงงาน ทั่วราชอาณาจักรไทย
- บริการจัดทำระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
- บริการจัดทำ / ตรวจสอบสัญญาจ้างแรงงานและสัญญาจ้างทำของ
- บริการจัดทำหนังสือข้อตกลงสภาพการจ้างเพิ่มเติม / หนังสือกล่าวโทษ
- บริการให้คำปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับแรงงานและการจ้างงาน
- รับดำเนินการเป็นตัวแทนในการเจรจา / ที่ปรึกษา / ระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน
- รับดำเนินการสอบสวน / ตรวจสอบ / ความผิดทางวินัยของพนักงาน
- รับดำเนินการการตรวจสอบ การจ้าง /การเลิกจ้างพนักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย

อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับบริการ ทำสัญญาจ้างขั้นต่ำ เป็นระยะเวลาตามข้อตกลง


รับว่าความ / ทนายคดีแรงงาน คดีทั่วไป
และเป็นที่ปรึกษากฎหมาย

- รับว่าความคดีทั่วราชอาณาจักร คดีแรงงาน คดีประกันภัย คดีทั่วไป
- การจัดทำนิติกรรมสัญญา การซื้อขายที่ดิน เป็นตัวแทนในการเจรจา ประณีประนอมยอมความ สีบทรัพย์บังคับคดี
- จัดทำคำร้องแต่งตั้งผู้จัดการมรดก พินัยกรรม 
- รับเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของบริษัทหรือองค์กรต่างๆ จัดฝึกอบรมงานบริหารงานบุคคล

กิจกรรมของสำนักงาน

ทนายวสันต์ และ ทนายภวิศ เป็นตัวแทน PNET เข้าอบรมกับ กกต. เป็นผู้สังเกตุการณ์การเลือกตั้ง สว.ระดับประเทศ


ท่านมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ให้เกียรติร่วมทำบุญสำนักงาน